• /´ʃi:ldid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Được bảo vệ/ che chắn

  Chuyên ngành

  Điện

  được che chắn
  shielded line
  đường dây được che chắn

  Kỹ thuật chung

  bị chắn
  bị che
  được bảo vệ bằng khí trơ (hàn hồ quang)
  được che chắn (điện cực)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X