• Bóng đá

    • Nẹp ống chân: tấm đệm mang trước xương ống chân để bảo vệ khi chơi bóng đá.
    • Pads that strap onto a player's lower leg to protect the shins should he or she be kicked there.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X