• Thông dụng

    Danh từ

    Hành động đột ngột, hành động bạo lực, hành động tàn bạo nhằm đạt một mục đích nào đó

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X