• /´ʃu:¸pa:lə/

  Thông dụng

  Cách viết khác shoe-parlour

  Danh từ
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) phòng đánh giày

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X