• Bóng đá

  1. The average number of shots on target for each game is 6.5 shots.
  2. The average number of shots to score 1 goal is 3.5 shots on target.
  3. 10 shots on target in a game gives an 86% chance of winning.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X