• /´ʃɔ:wəd/

  Thông dụng

  Tính từ & phó từ

  Về phía bờ

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  về phía bờ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X