• Thông dụng

  Danh từ

  Đường cắt
  Cách làm đỡ tốn (thời gian, công sức...)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đường cắt ngắn
  đường tắt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X