• Thông dụng

  Danh từ

  Số lượng nhỏ (nhất là các người dự tuyển vào một công việc được chọn lựa từ số lượng người dự tuyển lớn hơn..)

  Chuyên ngành

  Đấu thầu

  Danh sách ngắn

  Điện tử & viễn thông

  danh sách hạn chế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X