• /´ʃʌntiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  (đường sắt) sự rẽ đường, sự tránh đường
  (điện học) sự mắc mạch sun

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  dồn, dịch trên ga
  sự chuyển đường tàu
  sự dồn tàu
  sự phân loại (tàu)
  sự rẽ đường tàu
  sự tránh đường
  fly shunting
  sự tránh đường nhanh

  Điện lạnh

  sự mắc song song
  sự mắc sun

  Điện

  sự phân dòng

  Kỹ thuật chung

  sự rẽ mạch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X