• /´sibi¸lain/

  Thông dụng

  Tính từ

  Được nói ra bởi bà thầy bói, có tính cách của bà thầy bói; tiên tri thần bí

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X