• /´said¸ʃou/

  Thông dụng

  Danh từ
  Cuộc biểu diễn phụ
  Hoạt động phụ, hoạt động thứ yếu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X