• /´said¸slip/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự trượt sang một bên của xe có động cơ
  (hàng không) sự bay liệng (sự bay nghiêng của một máy bay đang lượn vòng)
  Mầm cây
  Con hoang
  (sân khấu) cánh gà sân khấu (nơi kéo phông, kéo màn...)
  Nội động từ
  Trượt sang một bên, dịch sang một bên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X