• Điện

    dải sóng biên

    Giải thích VN: Dải tần số trên hoặc dưới tần số sóng mang, gây ra bởi sự biến điệu.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X