• Ô tô

    tấm che nắng bên

    Giải thích VN: Là các dải kim loại hoặc nhựa được gắn trên thành cửa sổ.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X