• Thông dụng

  Danh từ

  Thời gian quả đất quay quanh mặt trời đo từ một định tinh ( 365 ngày 6 giờ 4 phút 9, 45 giây thời gian bình thườngỵ)

  Kỹ thuật chung

  năm sao
  năm tinh tú
  năm vũ trụ
  năm vũ trụ (365 ngày 6 giờ 10 phút)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X