• /¸saidə´rɔgrəfi/

  Thông dụng

  Danh từ
  Thuật khắc (trên) sắt, thuật khắc (trên) thép

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X