• /´saidwə:dz/

  Thông dụng

  Phó từ
  Về một bên; về một phía
  to move sidewards
  di chuyền về một phía

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X