• /´saidwə:d/

  Xây dựng

  chuyển vị biên
  chuyển vị ngang
  moment resulting from sideway
  mômen do chuyển vị ngang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X