• /´sigmɔid/

  Thông dụng

  Tính từ

  (giải phẫu) hình xichma

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đường sigmoid
  đường xicmoit

  Xây dựng

  có dạng chữ S
  có hình chữ S

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X