• Kỹ thuật chung

    đăng nhập

    Giải thích VN: Thường để chỉ sự đăng nhập vào một phiên làm việc với một hệ thống máy tính. Các hệ thống máy tính này thường cho phép nhiều người sử dụng cùng một lúc thông qua một được kết nối dài.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X