• Môi trường

    Tự hiệu
    Từ dùng trên nhãn thuốc trừ sâu - Nguy Hiểm, Cảnh Báo, Thận Trọng - để chỉ mức độ độc hại.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X