• Xây dựng

  sự trễ tín hiệu

  Kỹ thuật chung

  độ trễ tín hiệu
  interchip signal delay
  độ trễ tín hiệu liên chíp
  intercircuit signal delay
  độ trễ tín hiệu liên mạch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X