• Điện lạnh

  tỷ số tín hiệu trên nhiễu
  tỷ số tín hiệu trên tạp âm
  tỷ số tín hiệu trên tiếng ồn

  Điện

  tỷ số tín hiệu và nhiễu

  Giải thích VN: Tỷ lệ mức độ sóng hiệu so với nhiễu âm, tính bằng đơn vị decibel.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X