• /ˈsaɪləntli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Im lặng, không nói, làm thinh
  Thầm, không nói to
  Nín lặng, không nói, không bình luận
  Ít nói
  Yên lặng, yên tĩnh, tĩnh mịch, thanh vắng
  Câm (chữ viết ra (như) ng không phát âm)
  Câm, không nói

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X