• Thông dụng

    Danh từ

    Dụng cụ đơn giản dùng làm (một bộ phận của) máy (cái bánh xe, đòn bẩy..)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X