• Y Sinh

    Nghĩa chuyên nghành

    là vùng không gian tương ứng với mỗi dữ liệu Doppler được chọn trong hệ thống Doppler xung. Chiều dài của khối lấy mẫu được quyết định bởi thời gian tồn tại của xung phát và chiều dài của cổng lấy mẫu. Chiều rộng của nó được xác định bởi bề ngang của chùm

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X