• Điện

    dây quấn xếp đơn

    Giải thích VN: Phương pháp quấn dây phần ứng của máy phát bằng các cuộn dây xếp chồng ở các đường rãnh.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X