• /¸siməl´teiniəsli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Đồng thời, xảy ra cùng một lúc, làm cùng một lúc

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  một cách đồng thời

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  tương thích

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X