• Toán & tin

    đĩa một mặt

    Giải thích VN: Một loại đĩa mềm được thiết kế chỉ có một mặt của đĩa là có thể được dùng cho các thao tác đọc/ghi.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X