• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có một đường ray
  a single-track railroad
  đường xe lửa chỉ có một đường ray
  Hẹp hòi, thiển cận
  a single-track mind
  trí óc thiển cận

  Xây dựng

  một đường
  single-track tunnel
  hầm một đường sắt

  Kỹ thuật chung

  đường đơn
  single-track bridge
  cầu đường đơn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X