• Toán & tin

    trạm kèm đơn

    Giải thích VN: Là một nốt FDDI nối tới mạch vòng chủ chỉ thông qua một đầu nối trung tâm.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X