• Toán & tin

  một bước

  Giải thích VN: Như là thực hiện chương trình từng bước một, tức là từng lệnh một khi debug một chương trình.

  từng bước

  Giải thích VN: Như là thực hiện chương trình từng bước một, tức là từng lệnh một khi debug một chương trình.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X