• /´sə:ka:/

  Thông dụng

  Cách viết khác sirkar

  Danh từ ( Anh, .An)
  Chính phủ
  Người đứng đầu chính phủ
  Người quản gia, người quản lý
  Nhân viên kế toán

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X