• /´sit¸fa:st/

  Thông dụng

  Danh từ
  Chỗ chai yên (trên lưng ngựa)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X