• /´sits¸ba:θ/

  Thông dụng

  Danh từ

  (y học) sự tắm ngồi; bồn tắm ngồi
  Sự ngâm đít; bồn ngâm đít

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X