• /´skeitiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Môn trượt băng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sự trượt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X