• /´skelitl/

  Thông dụng

  Tính từ
  (thuộc) bộ xương; có tính chất bộ xương

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X