• /´sketʃ¸buk/

  Thông dụng

  Cách viết khác sketch-pad

  Danh từ
  Vở nháp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X