• /´skitə/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Bay đớp mặt nước (chim)
  Câu nhắp, câu nhử, câu rê (câu cá)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  hop , spring , trip

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X