• /´slægiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Xem slang

  Xỉ
  Vảy xỉ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự ăn mòn bằng xỉ lỏng (gạch chịu lửa)
  sự kết xỉ
  sự thấm xỉ

  Hóa học & vật liệu

  sự tạo xỉ

  Vật lý

  sự tạo thành xỉ (tích tụ sản phẩm phân hạch)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X