• /'slæηi/

    Thông dụng

    Tính từ

    (thuộc) tiếng lóng; điển hình cho tiếng lóng, có chứa đựng tiếng
    a slangy style
    phong cách tiếng lóng
    Thích nói lóng

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X