• Thông dụng

    Tính từ

    Bằng cách chặt cây, đốt để lấy đất trồng trọt tạm thời; theo lối nương rẫy

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X