• /´slediη/

  Thông dụng

  Cách viết khác sleighing

  Danh từ
  Sự đi xe trượt tuyết
  Đường đi xe trượt tuyết; tình trạng đường cho xe trượt tuyết chạy
  hard sledding
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự khó khăn, tình trạng khó khăn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X