• /´sledʒ¸hæmə/

  Thông dụng

  Danh từ
  Búa tạ (như) sledge
  ( định ngữ) như búa tạ
  sledge-hammer blows
  những đòn búa tạ, những đòn trí mạng
  sledge-hammer style
  văn đao to búa lớn
  Ngoại động từ
  Quai búa tạ vào
  Tấn công mãnh liệt để áp đảo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X