• Thông dụng

    Thành Ngữ

    sleep like a log/top
    (thông tục) ngủ say như chết

    Xem thêm sleep

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X