• /´sli:pili/

  Thông dụng

  Phó từ
  Buồn ngủ, ngái ngủ; cần ngủ, sẵn sàng ngủ
  Im lìm; không có nhiều hoạt động lắm, không nhộn nhịp lắm (nơi, chỗ)
  Héo nẫu (quả, nhất là quả lê)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X