• (đổi hướng từ Slenderized)
  /´slendə¸raiz/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm cho mảnh dẻ, làm cho thon nhỏ

  Nội động từ

  Trở thành mảnh dẻ, trở thành thon nhỏ

  Hình Thái Từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X