• Cơ khí & công trình

  sự tiếp xúc trượt

  Kỹ thuật chung

  con chạy
  tiếp điểm chạy
  tiếp điểm quét
  tiếp điểm trượt
  tiếp điểm tự làm sạch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X