• /slip¸nɔt/

  Thông dụng

  Danh từ
  Nút trượt
  Nút có thể cởi ra được bằng cách kéo một đầu dây

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X