• Thông dụng

    Danh từ

    Nơi đựng đồ vật bán cho thủy thủ rồi trừ vào lương

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X